Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

07:57
9867 241e 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viainsanedreamer insanedreamer

July 04 2015

09:18
3359 e199 390
Reposted frompeper peper viarevue revue
09:18
Reposted fromweightless weightless viarevue revue
09:17
9031 2f44 390
Reposted fromaskman askman viapl pl
09:16
09:00
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viacytaty cytaty

June 30 2015

21:00
0071 ec9b 390
Reposted fromikhakima ikhakima viawhattever whattever
20:57
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viadobrebopolskie dobrebopolskie
20:55
20:55
20:55
20:54

June 28 2015

20:47
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viahaveadrian haveadrian
20:44
5585 b4d3 390
"Wiersze o moim psychiatrze" 6
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty

June 25 2015

18:33
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatuniktnic tuniktnic
17:15
3716 cbb7 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialissie lissie
14:24
7547 4e19 390
jak najwięcej
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viayepyep yepyep
14:23
0057 dc04 390
Reposted fromunco unco viainsanedreamer insanedreamer

June 23 2015

22:47
6184 e4c3 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainsidemylove insidemylove
22:45
2958 4af5 390
Reposted fromnazarena nazarena viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl